hacked by mix

Hacker

By

mix

 

  

 


 

 

پیام به ایران

به هر یک از سگ حمایت بشار اسد، آنها در سال های سیاه و سفید ایستاده با مردم سوریه آزاد
به همه افرادی که با این جنایتکار ایستاده با موقعیت های خود را راحت نخواهد بود، ما خواهیم خون شهدا Ptavepkm سوریه را نابود می کنید به هدر خواهد رفت
ما سایتهایی را که به حمایت از این سیستم، نفوذ از جمله چین، روسیه، ایران و حزب الله، عرض و مکان تمام شیعیان عرب برای حمایت از این رژیم جنایتکار

 

 

 

 

 

 

 

ABOSALMAN

&

HNIELK HaCkErS